КИРИ́ЛОВА Людмила Григорівна – дитячий невролог, педіатр, доктор медичних наук (2006), професор (2023). Народилася 4 жовтня 1949 р. у м. Дніпропетровську. Закінчила
Київський медичний інститут у 1974 р. з відзнакою за спеціальністю «педіатрія». З 1976 р. молодший науковий співробітник відділення дитячої психоневрології Київського науково-дослідного інституту педіатрії, акушерства і гінекології. З 1991 р. працювала на посаді старшого наукового співробітника. З 2006 року по теперішній час займає посаду керівника відділення психоневрології для дітей з перинатальною патологією та орфанними захворюваннями Державної Установи „Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка О.М.Лук'янової НАМН України”. Лікар дитячий невролог вищої кваліфікаційної категорії з 2010 року.
З перших років трудової діяльності в інституті Л.Г. Кирилова займається науковими дослідженнями у напрямку профілактики і лікування перинатальних уражень центральної нервової системи у дітей. Людмила Григорівна є ученицею, продовжувачем наукових ідей видатного дитячого невролога України Р.Н. Гершман.
28.04.1984 року захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю «нервові хвороби».
У 2004 році захистила докторську дисертацію на тему "Рання діагностика, профілактика, лікування та реабілітація пре- і перинатальних порушень центральної нервової системи у дітей)" зі спеціальності «Педіатрія. Нервові хвороби», ставши першим нейропедіатром України.
У 2004 присвоєно вчене звання старшого наукового співробітника за спеціальністю «нервові хвороби».
Людмила Григорівна Кирилова має біля 200 наукових робіт, в тому числі індексовані в базах Scopus або Web of Science. Під її керівництвом виконано 5 кандидатських дисертації. Стаж наукової та науково-педагогічної роботи складає 49 років.
Як Президент Асоціації була організатором Національних конгресів «Актуальні питання перинатальної неврології» (2019, 2021), щомісячних навчальних вебінарів «Складна дитина: в пошуках діагнозу та терапії», науково-практичних конференцій, семінарів та ін..
Основні напрями наукових досліджень:
– профілактика, рання діагностика, лікування і реабілітація пре- і перинатальних уражень центральної нервової системи новонароджених та дітей раннього віку;
– питання етіології, патогенезу, діагностики, клінічного перебігу, лікування та профілактики дитячого церебрального паралічу;
– рання діагностика, патогенетична терапія і профілактика уражень центральної нервової системи новонароджених та дітей раннього віку, які народилися від матерів з екстрагенітальною (цукровий діабет, гіпертонічна хвороба) та акушерськоюпатологією (пізні гестози вагітності);
– вивчення стану нервової системи у дітей, що довгий час мешкають на забруднених радіонуклідами територіях;
– розробка алгоритмів для пренатальної діагностики вроджених вад розвитку ЦНС (сумісно з акушерами-гінекологами, фахівцями ЦЗЛ-діагностики та нейрорадіологами);
– механізми виникнення, рання діагностика і лікування епілептичних синдромів та епілепсій у новонароджених і дітей перших років життя;
– розробка діагностичних критеріїв, алгоритмів діагностики та лікування когнітивної епілептиформної дезінтеграції, аустистичного епілептиформного регресу та інших розладів аутистичного спектру у дітей;
– рання діагностика та надання допомоги дітям з рідкісними (орфанними захворюваннями).
Серед останніх публікацій:
1. Л. Г. Кирилова, О. О. Мірошников, О. О. Юзва Пароксизмальні розлади сну в дітей з епілептичними енцефалопатіями та розладами аутистичного спектра Сучасна педіатрія. Україна. - 2022. - № 5. -. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Sped_2022_5_12 С. 76-83
2. Yu.H. Antipkin 1 , L.H. Kyrylova 1 , O.O. Miroshnykov 1 , O.O. Yuzva 1 , V.V. Orzheshkovskyi 2 , A.F. Nechay Аutosomal recessive limb-girdle muscular dystrophy type 2a: two cases in ukraine with different age of onse Медичні перспективи 21/ Том XXVI / 3 С.2012-2018
3. Skripchenko N.Y.,Nevyshna Y.U.,Lozova L.A Current aspects of delivery in healthy women in accordance with the data of retrospective analisis// Wiadomosci Lekarskie, 2021.- №4.-
4. Ю. Г. Антипкін, Л. Г. Кирилова, О. О. Мірошников, О. О. Юзва, Л. Ю. Сілаєва, О. В. Берегела, Л. А. Мироняк Пантотенат кіназа-асоційована нейродегенерація (хвороба Галлервордена–Шпатца): клінічні аспекти, діагностика, лікування Запорожский медицинский журнал. - 2021. - Т. 23, № 5. -. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Zmzh_2021_23_5_19 С. 715-722
5. Кирилова Л.Г., Мірошников О.О., Берегела О.О., Філозоп М.В Комплексна корекція розладів засинання та сну у дітей в умовах воєнного стану Международный неврологический журнал Том 18, N№ 7, 2022УДК 616.9-009.836-053.2 DOI: https://doi.org/10.22141/2224-0713.18.7.2022.975. С. 21-27
Президент Асоціації дитячих неврологів України